Nieuwe website Onafhankelijke Seniorenvereniging in Fryslân

Welkom op de website van de Onafhankelijke Seniorenvereniging in Fryslân. (OSiF). Op verzoek van de onafhankelijke senioren  verenigingen in Fryslân is de OSiF in 2016 opgericht met als doel serviceverlening in brede zin naar lokale onafhankelijke senioren verenigingen. In 2019 maken een tiental seniorenverenigingen in Fryslân gebruik van deze serviceverlening.

Daarnaast verstrekt de OSiF als een provinciale koepelfunctie informatie op een breed beleidsterrein over senioren. Ook biedt de OSiF al dan…

> lees verder

Komende activiteiten


Burgercompetenties.

De Friese bevolking vergrijst. Het zal, zo zijn de verwachtingen, tot een andere bevolkingssamenstelling leiden. Nieuw beleid vraagt van senioren om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Een veranderend beeld van de same... ›› Lees verder
Nieuwe cursus

Nieuwe cursus “Seniorenwijzer” van start.

Seniorenverenigingen krijgen steeds meer te maken met de gevolgen van vergrijzing in de provincie Fryslân. Een eerder onderzoek van Partoer brengt voor de toekomst die gevolgen in beeld. Het aantal 65plussers zal naar verwac... ›› Lees verder

94% van de senioren boven de 65 jaar woont thuis

Uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat steeds meer senioren thuis blijven wonen. Vooral onder de 85 plussers neemt het aantal thuiswonende senioren snel toe. In 2012 woonden van de 85 plussers nog 65 % zelfstandig maar in 2016 was dit percentage al toegenomen tot 72%…

> lees verder

Eerste exemplaar boek ‘Sline yn it Ferline’ aangeboden aan gedeputeerde Michiel Schrier

Na veel onderzoek en een groot aantal interviews met Friese senioren kon vandaag maandag 7 mei het boek over eetgewoonten uit het verleden officieel het daglicht zien. In een minisymposium in Doniahiem in Sint Nicolaasga werd het boek officieel aangeboden aan gedeputeerde Michiel Schier…

> lees verder

Seker en Sûn: doorkijkje naar de zorg anno 2030

Tijdens het congres “Fryslân giet fierder” in het nieuwe Van der Valk hotel in Leeuwarden werden de congresgangers geconfronteerd met een doorkijkje naar de zorg anno 2030. In 2007 was de verhouding tussen het aantal mensen van de beroepsbevolking en de 65 plussers nog één op de ach…

> lees verder