MANTELZORG.

MANTELZORG.

Mantelzorgers.

De afnemende beschikbaarheid van zorgmedewerkers, met name in de thuiszorg en de pleegzorg, heeft tot gevolg dat een steeds groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers (familieleden, buren of kennissen). In Fryslân zijn nu meer dan honderduizend vrijwillige mantelzorgers actief, waarvan een kwart de mantelzorg naast een eigen baan uitvoert. Daarnaast worden nog heel veel inwoners tijdelijk betrokken bij de mantelzorg. Gezien de prognoses en naar verwachting zal het beroep op mantelzorgers in de komende jaren verdubbelen. (bron FSP). Desondanks worden mantelzorgers tot op heden (nog) niet erkend als volwaardige partij in de Friese zorgverlening.

 

Afschaffing Collectiviteitskorting op de basisverzekering.

Afschaffing Collectiviteitskorting op de basisverzekering.

De tweede kamer heeft 0p 12 april 2022 ingestemd met het wetsvoorstel over de afschaffing van de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Na instemming door de eerste kamer, is de afschaffing van de korting op de basisverzekering per 1 januari 2023 een feit.

 


Rondetafelgesprek Wet toekomst pensioenen.

Rondetafelgesprek Wet toekomst pensioenen.

Van de Koepel Gepensioneerden

De Tweede Kamer (althans de coalitie) wil vaart maken met de behandeling van het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen. Na een eerste schriftelijke vragenronde (waarvoor de Koepel Gepensioneerden samen met andere seniorenorganisaties input heeft geleverd) vinden een tweetal rondetafelgesprekken plaats. Daarin gaan de diverse pensioenwoordvoerders in gesprek met, zoals dat heet, ‘het veld’.

 


Ik bin der klear foar

Ik bin der klear foar

Ouder worden stelt mensen voor uitdagingen op het gebied van wonen, mobiliteit, gezondheid, zorg en welzijn. Iedere oudere moet op al deze terreinen steeds meer zelf gaan organiseren. De gemeente Dantumadiel signaleerde dat een groot aantal ouderen in hun gemeente er niet klaar voor zijn en ging over tot actie. 


Speciaal voor leden van OSiF

Speciaal voor leden van OSiF

Kent u het Vitaal Collectief van De Friesland al? Dit is een collectief speciaal voor thuiszorg- en ouderenorganisaties. Als lid van OSIF krijgt u veel voordelen.