Website Onafhankelijke Seniorenvereniging in Fryslân

Welkom op de website van de Onafhankelijke Seniorenvereniging in Fryslân. (OSiF).  In 2016 is de OSiF opgericht door de onafhankelijke seniorenverenigingen in Fryslân als een provinciale koepel van de senioren in Fryslân. Doel van de OSiF is een brede belangenbehariging van de Friese senioren met daarnaast een serviceverlening in brede zin voor alle Friese senioren en in het bijzonder voor de Friese onafhankelijke senioren verenigingen. Vanuit de koepelfunctie onderhoudt de OSiF contacten met lokale en provinciale overheden en met organisaties en instellingen die bezig zijn met het seniorenbeleid in Fryslân.

Daarnaast zet de OSiF zich in voor de belangen van alle Friese senioren en behartigt de belangen van deze senioren. Ook biedt de OSiF al dan…

> lees verder

Komende activiteiten


Laatste nieuws

QR-corona code.

Het instellen van een QR-corona code op een mobieltje heeft  tot veel verwarring geleid bij veel senioren. Dagelijks ontvangen de seniorenorganisaties telefoontjes van bezorgde senioren die of met vakantie willen en vanuit h... ›› Lees verder

Ik bin der klear foar.

Ik bin der klear foar.Ouder worden stelt mensen voor uitdagingen op het gebied van wonen, mobiliteit, gezondheid, zorg en welzijn. Iedere oudere moet op al deze terreinen steeds meer zelf gaan organiseren. De gemeente Dantumadiel signaleerde dat e... ›› Lees verder