Agenda

11 september 2019 vergadering Dagelijks Bestuur
18 september 2019 vergadering Algemeen Bestuur bij Zorgbelang
10 oktober Najaarsvergadering NH-school Leeuwarden