Algemeen bestuur

 

Johan Nijenhuis
Vereniging voor Ouderen Gorredijk en omstreken (VOG)
joh.nijenhuis@hetnet.nl

 

Tseard Oosterhof
Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging Menameradiel (ONS)
Tseard23@live.nl

 

Sjoukje Held
Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega (OSW)
sjoukjeheld@home.nl

 

Roel Ruben
Algemene Seniorenvereniging Ferwerderadiel (ASF)
r.ruben@upcmail.nl

 

Manna Breider
Onafhankelijke Seniorenvereniging Smallingerland (OSS)
manna-breider@planet.nl

 

Frans de Bruin
Algemene Bond voor Ouderen SüdWestFryslân (ABOSWF)
brui1431@planet.nl

 

Germ de Jong
Senioren Vereniging Leeuwarderadeel (SVL)
germdejong3@gmail.com

 

René Schulkes
Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO)
info@os-ooststellingwerf.nl

 

nog te benoemen
Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging (LOS)
info@losleeuwarden.nl

 

Aukje Vries
Onafhankelijke Seniorenvereniging Oldeberkoop en Nijeholtpade (OSON)
kees-aukje-vries@hotmail.com

 

Gerrit de Vries
Grouster Senioaren Bûn (GSB)
g.vries@xs4all.nl