Commissies

Overzicht van de commissies:

Klankbordgroep Spoedzorg Zuid/West Fryslân. Jan Walrecht heeft hierin zitting.

Stichting Friese Ouderenbonden (SFO) In deze stichting hebben namens de OSiF Jan Kuipers en Jan Walrecht zitting.