De Friesland Zorgverzekeraar

Mobiele servicepunten door de gehele provincie Friesland en de Waddeneilanden. Geven lezing door geheel Friesland over de WMO en veranderingen in de zorg:

  • Taak van het Zorgkantoor
  • Taak van de Zorgverzekeraar
  • Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)
  • VWS – Hervorming langdurige zorg
  • Begeleiding Dagbesteding en Huishoudelijke hulp
  • Wijkverpleging
  • Wlz: blijven chronische zorgbehoefte / indicatie via CIZ
  • Kortdurende opnamemogelijkheden
  • Geriatrische Revalidatiezorg

 

De Friesland Zorgverzekeraar
058  291 31 31

info@defriesland.nl
www.defriesland.nl