De Skûle Welzijn

Regionale instelling voor sociaal cultureel werk en samenlevingsopbouw met een breed aanbod van welzijnsactiviteiten in Het Bildt – Menaldumadeel – Frankeradeel – Harlingen. De regio Noord West Friesland.

= Vrijwilligerscentrale (VWC) = met locaties in Franeker, Harlingen en Berlikum.

= Steunpunt Mantelzorg =

  • Informatie en advies
  • Emotionele steun
  • Educatieve ondersteuning (cursussen en themabijeenkomsten)

 

Praktische steun door Vrijwilligersorganisaties.
Telefoon 0517 – 39 37 50
www.nietvoormezelfalleen.nl/frankeradeel

De Skûle Welzijn
Sportleane 7, 9014 EX Bertlsum
0518 – 46 08 05

s.kuipers@deskule.nl
www.deskule.nl