Druk op mantelzorgers groot door corona.

Mantelzorgactiviteiten vallen stil bij een deel van de mantelzorgers door coronamaatregelen laat het Centraal Cultureel Planbureau (SCP) in een waarschuwing weten. Daarnaast neemt de druk op een groot deel van de mantelzorgers onevenredig toe omdat professionele zorg door de maatregelen steeds verder wordt afgeschaald. Verhuizing van een grote groep senioren naar een verpleeghuis wordt uitgesteld door belemmerende regels ivm corona. Mantelzorgers van senioren lopen bij het verlenen van zorg daarnaast meer dan anderen risico op een besmetting met het virus.

Zorg is veel breder dan alleen de medische zorg voor senioren stelt het SCP. Aandacht, betrokkenheid van familie en kennissen en sociale contacten behoren tot de kern van zorg en dienstverlening voor senioren. Het is een aspect in de zorgverlening dat voor een belangrijk deel is weggevallen sinds het begin van de corona uitbraak in maart j.l. Dit aspect is ook onderkend door de besturen van bij de OSiF aangesloten seniorenverenigingen en meegenomen in een evaluatie bij Zorgbelang Fryslân.

Bij een eventuele tweede golf hoort er meer afstemming te zijn tussen formele en informele zorg. Een betere samenwerking, goede persoonlijke contacten en zorgvuldige en begrijpelijke uitwisseling van informatie voor alle senioren in combinatie met medische en sociale zorg, die aan de behoefte van senioren tegemoet komen.

De situatie die in de afgelopen maanden bij corona is ontstaan zal dringend aanpassing behoeven. Er is een schaarste aan mantelzorg en professionele zorg ontstaan waarbij steeds meer wordt gevraagd van mantelzorgers, familie en kennissen. De OSiF pleit ervoor om lessen te trekken uit de ervaringen van de afgelopen maanden en bij een eventuele tweede golf van het virus meer aandacht te besteden aan de mantelzorgers.

Geplaatst op 25 augustus 2020