Ferwerderadiel heeft eigen seniorenvereniging en een nieuwe site

Algemene Seniorenvereniging Ferwerderadiel (ASF)

Contactpersoon: Roel Ruben
r.ruben@upcmail.nl