Medische keuringen in Friesland

Medische keuringen door Drs. De Groot, keuringsarts

 

info@cvmk.nl
www.cvmk.nl

Jacob Catsplein 1
8913 CS Leeuwarden
Tel. 058 – 820 00 40

Woudvaart Dokkum
Tel. 0519 – 82 09 96

Nanne Reijnstraat 19 B
Bolsward
Tel. 0515 – 41 36 41

Het Wand 10 – 12
Franeker
Tel. 0517 – 820 996