Menameradiel heeft eigen seniorenvereniging en een nieuwe site

We zijn als ONS bezig met een goed en een gezellig seizoen. De activiteiten tot nu toe waren gezellig en goed bezocht, echter het “Lopen op klompen” was wel wat een koude bedoening maar dat was buiten onze schuld en is goed opgelost.
Uw bestuur is actief betrokken bij de discussie over de pensioenen wat een oeverloos, ik durf het bijna niet te zeggen , geouwehoer over geld wat van de gepensioneerden is. Het blijft uitgesteld loon, maar daar wordt niet over gesproken.

De O.S.i.F. (Onafhankelijke Seniorenverenigingen in Friesland) is actief en probeert de belangen voor de senioren in de provincie zo goed mogelijk te behartigen. We zijn bezig met een cursus voor senioren over ouder worden in een veranderende samenleving. Durk Fopma en ik nemen hieraan deel. Dit is in Heerenveen bij Zorgbelang, want deze heeft een zaal waar we kosteloos gebruik van mogen maken. Verder hebben we als O.S.i.F. overleg met andere verenigingen om aan te sluiten bij de professionele koepel.

We hebben inmiddels de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehad. Jan Walrecht en Jan Kloosterman bestuursleden van de OSiF hebben hier actief aan deel genomen. Ook op dat vlak zijn ze bezig om de belangen van de senioren te behartigen, wat belangrijk is voor ons allemaal. De laatste jaren is een aantal taken van de provincie naar de gemeenten overgeheveld en dat is niet helemaal gegaan zoals de bedoeling was.

Ik hoop dat de vragen die U heeft over de WMO naar behoren zullen worden afgehandeld. Als dit niet zo is zullen we hier aandacht aan moeten besteden. We zullen doen wat we kunnen voor U. De SFO (Stichting Friese Ouderenbonden) waar we als O.S.i.F. actief aan deelnemen, gaat naar mijn gevoel zeer moeizaam en we hopen met elkaar dat het tot een goed resultaat gaat komen.

 

THC Oostergoo

Op Zaterdag 9 november hebben we een optreden van
THC Oostergoo
De middag begint om 14.30 in Nij Statelan in Menaam

Op Zaterdag 9 november hebben we een optreden van
THC Oostergoo
De middag begint om 14.30 in Nij Statelan in Menaam

Komende activiteiten