Op weg naar het nieuwe normaal.

Langzaam maar zeker raakt Nederland uit de wurggreep van de beperkende regels van de corona epidemie. In alle seniorenorganisaties en verenigingen hebben activiteiten lang stilgelegen. Voor velen te lang. Senioren zijn eenzamer geworden doordat contacten niet meer konden worden onderhouden. Maar eindelijk na anderhalf jaar gloort er licht aan het einde van de donkere corona tunnel. Vanaf 1 juli mogen we allemaal weer met groepen tot honderd mensen bij elkaar komen, zij het met een aantal randbeperkingen. Seniorenverenigingen kunnen vanaf september weer starten met hun activiteiten in verenigingsverband. Een nieuwe herstart vergt grote inspanningen van bestuurders en vrijwilligers. Gesprekken met overheden hebben er toe geleid dat de provincie Fryslân vanaf 25 mei tot en met 25 juni een subsidieregeling heeft opengesteld voor een herstart. Verenigingen kunnen een bedrag van 500 euro aanvragen voor een nieuw begin en een nieuwe start van activiteiten. Veel verenigingen die aangesloten zijn bij de OSiF hebben een aanvraag ingediend en die gehonoreerd zien worden. Ook de OSiF zal in de maand oktober een open dag organiseren met de seniorenverenigingen in Fryslân. Er liggen grote uitdagingen te wachten waar we als senioren in de snel veranderende wereld aan de slag moeten. Een blik vooruit  naar een nieuwe toekomst voor wat betreft het behartigen van belangen van alle Friese senioren. Die belangen zijn breed van een garantie voor een brede zorg tot een goede woning voor senioren. Het bestuur van de OSiF zoekt daarvoor senioren vanaf vijftig jaar die mee de schouders willen zetten onder het vrijwilligerswerk in de vergrijzende samenleving. Mensen die mee willen denken aan oplossingen voor de vergrijzing in Fryslân. Samen moeten we verder durven kijken naar een toekomst die er ook zeker voor senioren moet zijn. Wordt voor 25 euro per jaar lid van de OSiF of een Friese seniorenvereniging. Doe mee en kijk mee naar een nieuwe toekomst. Aanmelden kan via 06.22445634 of via info@osif.frl.

Geplaatst op 5 juni 2021