OPSTEKER SENIOREN IN LASTIGE PERIODE.

Vrijwilligers zijn in de senioren organisaties elk voorjaar bezig met het invullen van belastingaangiftes van senioren in Fryslân. Het is één van de weinige activiteiten die nog plaatsvinden in coronatijd. Eén van al de vrijwilligers deelde de ervaringen met senioren waar hij de afgelopen winter over de vloer kwam.

“Covid dood mensen snel, bij eenzaamheid duurt het langer, maar het resultaat is hetzelfde. Een andere sluipmoordenaar is Alzheimer, ook dit zie ik steeds vaker. iK ben geschrokken van het aantal oudere mensen dat wel graag dood zou willen. In de afgelopen winter ben ik vaak beroerd van die bezoeken thuisgekomen van de gesprekken die ik aan tafel had. Met name veel ouderen vinden het moeilijk om hulp te vragen; met durft niet of men weet de weg niet naar hulpverlening. De sociale cohesie is ook in de dorpen minder geworden, met let minder op elkaar, men kent de nieuwkomers niet meer.

In veel seniorenafdelingen slaagt het bestuur er in beperkte mate in om het contact met elkaar te behouden. Er zijn telefooncirkels opgezet waarbij mensen geregeld met elkaar bellen, er worden extra nieuwsbrieven uitgegeven en soms is er een bloemetje. Even wat aandacht voor elkaar bij het bezorgen, het wordt erg op prijs gesteld. Samen proberen de senioren in Fryslân op 5 mei een bevrijdingsontbijt te organiseren, met inzet van de Onafhankelijke koepel van Seniorenverenigingen in Fryslân. (OSiF). Er gebeurt dus nog wel wat maar activiteiten waar veel senioren doorgaans samenkomen zijn niet mogelijk. Dat is niet alleen jammer, maar ook frustrerend voor veel thuiszittende senioren. Er zijn geen of weinig mogelijkheden voor aandacht bij eenzaamheid, maar ook bij ouderdoms ziekten zoals Alzheimer en dementie. De lange duur van beperkingen leidt er toe dat activiteiten commissies uiteenvallen en verenigingen oudere bestuursleden kwijtraken. Nieuwe en actieve ledenwerving lukt nauwelijks.

Om die reden heeft de PvdA eind 2020 een motie ingediend om de sociale schade, aangericht door de coronamaatregelen, tegen te gaan. De aandacht voor de nood bij de seniorenverenigingen is daar een onderdeel van. Er is in de provincie Fryslân een duidelijke toezegging gedaan dat bij het volgende coronapakket ook voor de geleden sociale schade aandacht komt. Het nieuwe “No en Moarn” pakket van de provincie Fryslân – bedoeld om de gevolgen van de coronamaatregelen te bestrijden – bevat een aantal onderdelen, zoals het leefbaarheidspakket, waarvan de Friese seniorenverenigingen gebruik van kunnen maken. Daarbij kunnen de koepels van de seniorenverenigingen gezamenlijk met professionele partners als bv Zorgbelang, voorstellen indienen om de sociale cohesie te herstellen en netwerken te actualiseren. Het is mede het resultaat van de nauwere contacten die in deze coronaperiode tussen senioren organisaties en de provincie Fryslân zijn ontstaan.

Een opsteker in deze lastige en voor veel senioren moeilijke periode. Een uitdaging om nieuwe kansen te bieden bij eenzaamheid, Alzheimer en dementie maar ook een uitdaging voor herstel van de sociale cohesie.

Jan Walrecht – Jan Kloosterman

Geplaatst op 20 april 2021