Privacybeleid Onafhankelijke Seniorenverenigingen in Fryslân

Dit is het privacy beleid van de Onafhankelijke Seniorenverenigingen in Fryslân (OSiF) en omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Alle persoons- en verenigingsgegevens worden alleen op één centrale plaats opgeslagen bij het secretariaat. Als ledenadministrateur is het secretariaat de enige die toegang heeft tot deze gegevens en deze beheert. Back-ups worden opgeslagen op een externe harde schijf.

Bij afwezigheid of ziekte neemt de voorzitter de taken over.

Bij de aanmelding van een natuurlijk persoon als lid van onze seniorenvereniging vragen wij van u:

  • Naam, adres, postcode woonplaats, telefoonnummer, evt. emailadres. Wij gebruiken deze gegevens om het lidmaatschap te effectueren, u nieuwbrieven en E mails te sturen en om contact met u op te nemen
  • Uw bankrekeningnummer, zodat wij jaarlijks de contributie kunnen incasseren

Bij de aanmelding van een seniorenvereniging als lid van onze seniorenvereniging vragen wij van u:

  • Naam en vestigingsplaats van de seniorenvereniging
  • Telefoonnummer en Email adres van de contactpersoon om contact op te nemen en E mails te sturen
  • Email adres van de penningmeester voor het versturen van de factuur voor de jaarlijkse contributie

INFORMATIE, WIJZIGING, BEZWAAR EN VERWIJDEREN
U kunt contact opnemen met ons secretariaat voor:

  • Inzage in de persoons – of verenigingsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken
  • Wijziging van uw persoons – of verenigingsgegevens
  • Bezwaar tegen het gebruik van uw (sommige) persoons- of verenigingsgegevens
  • Verwijderen van uw persoons- of verenigingsgegevens

WEBSITE
De OSiF beheert een website waarop tracking cookies worden gebruikt in verband met de privacy.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de in dit privacy beleid genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk

Wij treffen adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen

DERDEN
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegevens of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak

MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Wanneer er ondanks de beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

WIJZIGING PRIVACY BELEID
Als het privacy beleid in de toekomst wordt gewijzigd kunt u deze dan opvragen bij het secretariaat en raadplegen op onze website www.osif.frl

Het bestuur van de Onafhankelijke Seniorenverenigingen in Fryslân (OSiF)