Uit onderzoek blijkt: van de senioren boven de 65 jaar woont 94% thuis

Uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat steeds meer senioren thuis blijven wonen. Vooral onder de 85 plussers neemt het aantal thuiswonende senioren snel toe. In 2012 woonden van de 85 plussers nog 65 % zelfstandig maar in 2016 was dit percentage al toegenomen tot 72%.

De meeste 65 plussers, zo blijkt uit het onderzoek, zijn redelijk vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander. Dat ligt anders voor de steeds groter wordende groep 85 plussers. De kosten voor deze groep liggen vier keer hoger dan die in de groep tussen 65 en 75 jaar. Opmerkelijk is dat aan de 189 000 senioren die in een verpleeghuis wonen naar liefst 40 % van de zorguitgaven van senioren wordt besteed. Het onderzoek werd gehouden in het kader van de ontwikkelingen voor de toekomst van de seniorenzorg. In Nederland wonen nu ongeveer 3 miljoen senioren. Dat aantal zal richting het jaar 2040 oplopen naar 4,5 miljoen senioren.

Door de strengere toelatingseisen voor verpleeghuizen en de afbouw van de verzorgingshuizen, is de bevolkingssamenstelling in de woonzorginstellingen voor senioren nogal veranderd. Het percentage dementerende senioren is sinds 2012 gestegen van een kwart tot de helft.

Deze ontwikkeling leidt er toe dat het beleid met betrekking tot de seniorenzorg in Nederland moet worden vernieuwd en bijgesteld. Op het platteland zullen in de nabije toekomst steeds meer senioren overblijven en jongeren de grote stad opzoeken om daar een toekomst op te bouwen. De vergrijzing van het platteland in Nederland zal toenemen. Deze vergrijzing van het platteland is één van de grote zorgen voor de toekomst voor een adequaat seniorenbeleid met name die op het platteland.

De OSiF wil zich in de komende jaren sterk maken voor een seniorenbeleid in Fryslân waarbij ook de eigen organisatie samen met de provincie en de gemeenten, handvaten kan bieden aan de zorg voor de senioren. In de komende jaren zal de OSiF daarom nauw samenwerken met de senioren verenigingen in Fryslân en met andere organisaties om een op de toekomst gericht beleid te ontwikkelen.

Geplaatst op 9 mei 2018