Zorg in Fryslân.

Het Fries sociaal planbureau onderzoekt jaarlijks hoe het met de zorg in Fryslân is gesteld. Een aantal opmerkelijke uitkomsten van het onderzoek staan vermeld in het verslag “Zorg in Fryslân” dat in 2017 werd uitgevoerd en recent is uitgebracht.
De overheid verwacht van de inwoners van de provincie dat ze meer voor elkaar gaan zorgen om te voorkomen dat de zorgkosten op termijn niet meer betaalbaar zijn. Mensen moeten meer een beroep doen op het sociale netwerk. Daarin spelen familieleden, vrienden, kennissen en buren een steeds grotere rol.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat senioren en laag opgeleiden zich zorgen maken over dat sociaal sociaal netwerk en vrezen dat er voor hen onvoldoende vangnet is. Zij geven aan dat zij geen mensen om zich heen hebben die ze kunnen vragen om hulp en niet de zorg kunnen krijgen die ze eigenlijk nodig zijn. Opmerkelijk is dat vrouwen vaak aangeven dat zij zich gezonder voelen en een goed vangnet hebben.

Als het om verzorgers uit het sociaal netwerk gaat spelen mantelzorgers een grote rol. Maar liefst 11 % van de Friese bevolking geeft aan op de één of andere wijze zich in te zetten als mantelzorger bij een familielid, een ouder, een kind, een goede vriend of kennis. De mantelzorg is voornamelijk gericht op emotionele zorg, vervoer en lichamelijke zorg. De helft van de Friese mantelzorgers geeft aan zijn of haar taak als mantelzorger zwaar te vinden.
Mantelzorgers missen vaak een punt waar ze informatie kunnen vinden voor zaken waar ze bij hun taken tegenaan lopen en missen vaak een klankbord.
Het steeds ouder worden van de Friese bevolking leidt ook tot een toename van het aantal ouderen die met dementie of Alzheimer krijgt te maken. De zorg voor deze ouderen wordt in de regel uitgevoerd door mantelzorgers. De OSiF wil zich inzetten om in de komende jaren voor mantelzorgers een informatie en servicepunt in Fryslân in te richten.

Geplaatst op 18 augustus 2018