Overzicht van de commissies:

Klankbordgroep Spoedzorg Zuid/West Fryslân.
Jan Walrecht heeft hierin zitting.

Samenwerkende Friese Ouderenbonden (SFO)
Hierin hebben namens de OSiF Jan Kuipers en Jan Walrecht zitting.