Welkom op de website van de Onafhankelijke Seniorenvereniging in Fryslân

 

Welkom op de website van de Onafhankelijke Seniorenvereniging in Fryslân. (OSiF). Op verzoek van de onafhankelijke verenigingen in Fryslân is de OSiF in 2016 opgericht met als doel serviceverlening in brede zin naar lokale onafhankelijke senioren verenigingen.

Daarnaast verstrekt de OSiF als een provinciale koepelfunctie informatie op een breed beleidsterrein over senioren. Ook biedt de OSiF al dan niet met andere instellingen en organisaties, op een breed terrein in het ouderenbeleid projecten aan. Hiernaast kun u aanklikken op de onafhankelijke seniorenverenigingen in Fryslân. U komt dat terecht op de websites van de seniorenverenigingen. Waarom de klemtoon wordt gelegd op “onafhankelijk”. Het onafhankelijke heeft te maken met de situatie uit het verleden. De meeste afdelingen van de landelijke organisatie van toen waren ingekapseld. De jaarlijkse contributieafdracht aan die landelijke organisatie werd steeds meer en de geldstromen richting de afdelingen droogden langzaam op. Hierdoor kwam de bekostiging van de lokale activiteiten in het gedrang. Terecht wilden de toenmalige lokale afdelingen meer geld voor hun activiteiten omdat lokaal er steeds meer behoefte was bij senioren aan het organiseren van ontspanningsactiviteiten en het geven van advies bij allerlei vragen.

De onafhankelijke senioren in Fryslân zijn volledig zelfstandig en regelen de eigen financiën zonder afdracht naar een andere organisatie. Wel kunnen ze gebruik maken van landelijke en provinciale structuren zoals de OSiF er één is in Fryslân. Deze provinciale functie wordt door de verenigingen zelf uitgeoefend door vertegenwoordiging van de verenigingen in het bestuur van de OSiF.

Daarnaast zijn er andere activiteiten zoals u kunt lezen op deze website
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden en ook willen meedoen ?
Wilt u zelf een vereniging oprichten ?
Neem dan gerust contact met ons op.

Jan Walrecht, voorzitter OSiF.