450.000 extra zorgwoningen in Nederland

450.000 extra zorgwoningen in  Nederland

De vastgoedafdeling van de Zorgverzekeraar Achmea presenteerde recent een plan om in Nederland 450.000 zorgwoningen te bouwen. De bouw van deze nieuwe zorgwoningen moet leiden tot een bezuiniging van 100.000 zorgvacatures en een mindere inzet van 130.000 mantelzorgers.

 

Zie persbericht: https://nieuws.achmea.nl/levenloopbestendig-bouwen-nodig-in-strijd-tegen-groeiend-tekort-aan-zorgverleners-en-mantelzorgers/

OSiF bestuurslid Riek van der Vlugt leverde namens de OSiF in de pers commentaar op het persbericht: 

"Vooreerst zijn we blij met de aandacht voor wonen met zorg voor ouderen. Dat de druk op de zorg toeneemt is voor ons als ouderenkoepel niet nieuw. Dat daarmee de druk op partners van (langdurig) zieke ouderen toe neemt ook niet. We wezen er eerder op in het artikel in de Leeuwarder Courant van 29 september 2022 met als titel "Hoog tijd voor een Fries Mantelzorgpunt".

Als OSiF vernemen we al langer dat er een toenemende behoefte is aan geschikte ouderen woningen en het gebrek aan keuze daarin. Er zijn lange wachtlijsten en er is te weinig passend aanbod voor ouderen. Het is daarom zeer gewenst om ook in Fryslân meer levensloopbestendige woningen voor ouderen te bouwen. Maar doe dat dan wel in samenwerking met de ouderen(koepels).

Niet over ouderen praten en plannen maken maar met de ouderen. Dat blijft het motto van de OSiF. We moeten af van het beeld dat ouderen ziek en/of afhankelijk zijn. Dat er zo nodig voor hun gedacht moet worden. In iedere levensfase hebben mensen nu eenmaal behoeften, zo ook in hun latere levensfase. Of die nieuwe woningen nu hofjes moeten worden of een andere vorm moeten krijgen dat kunnen onze ouderen zelf bepalen.

Wij gaan bij de OSiF niet verder in op de in het stuk van Achmea genoemde aantallen. Het ABF is een gerenomeerd onderzoeksinstituut. De tijd zal leren hoe hard deze cijfers zijn. Handen aan het bed vinden we bij de OSiF van wezenlijk belang. Die zorg moet blijven. Dat technologie in de toekomst ouderen kan ondersteunen bij het veilig wonen is mooi. Maar het mag niet zo zijn dat robots de genegenheid  en het menselijk contact vervangen.

Het valt op dat de ondertekenaars van het Achmeaplan allemaal verzekeraars zijn. In het hele stuk valt niets te lezen over contact en/of afstemming met ouderenorganisaties. Genoemd worden marktpartijen, woningcorporaties, overheden en zorg. Nogmaals. Niet over ouderen maar met ouderen de keuzes maken voor de toekomst. Wat vinden onze ouderen belangrijk.

Het vraagt van de huidige organisaties een heuse omschakeling om met ouderen en ouderenkoepels te praten over wat nodig is. Daar zou elk project mee moeten beginnen en niet met wat voor mooie dingen er allemaal vanuit marktpartijen worden bedacht voor ouderen."

Vorige bericht Terug Volgend bericht