ABP verhoogt pensioenen in 2023.

ABP verhoogt pensioenen in 2023.

Het ABP verhoogt de pensioenen van de gepensioneerden en werkende deelnemers per 1 januari 2023  met bijna 12 %. (11,96%) Met deze indexatie  maakt het pensioenfonds van het ABP haar ambities na lange tijd waar: een pensioen dat meegroeit met de prijsstijging.

De vergoging is mogelijk omdat de financiele postie van het ABP het toelaat. Het pensioenfonds mag gebruik maken van de versoepelende regeling omdat het ABP ook heeft aangegeven over te willen stappen naar een nieuw pensioenstelsel. Tegelijkertijd heeft het ABP de premie voor 2023 vastgesteld.

Pensioenen in Nederland groeien mee met de inflatie dankzij soepeler regels. Het is daarbij de ambitie van het ABP de pensioenen te laten meegroeien met de prijsontwikkeling. Bij het vaststellen van de pensioenverhoging kijkt het ABP naar de periode van september tot september voorafgaand aan het jaar waarin een verhoging plaats vindt. In dit geval van september 2021 tot en met september 2022.

Op 1 juli jl versoepelde minister Schouten de regels voor de indicatie bij alle pensioenfondsten die willen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij moet de dekkingsgraad van de pensioenfondsen hogen dan 105 % zijn en met een beleidsdekkingsgraad van 118,1 % voldoet het ABP daaraan. Bij een volledige indexatie daalt de dekkingsgraad van het ABP van 125,5 % naar 112,1 %.  Hiermee houdt het ABP een financiele buffer die een verantwoorde overstap naar het nieuwe pensioenstelsel mogelijk moet maken.

Naast het ABP worden de pensioenen van meer pensioenfondsen in 2023 verhoogd en ook wordt in 2023 de AOW geindexeerd.

Vorige bericht Terug Volgend bericht