MANTELZORG.

MANTELZORG.
Mantelzorgers.

De afnemende beschikbaarheid van zorgmedewerkers, met name in de thuiszorg en de pleegzorg, heeft tot gevolg dat een steeds groter beroep wordt gedaan op mantelzorgers (familieleden, buren of kennissen). In Fryslân zijn nu meer dan honderduizend vrijwillige mantelzorgers actief, waarvan een kwart de mantelzorg naast een eigen baan uitvoert. Daarnaast worden nog heel veel inwoners tijdelijk betrokken bij de mantelzorg. Gezien de prognoses en naar verwachting zal het beroep op mantelzorgers in de komende jaren verdubbelen. (bron FSP). Desondanks worden mantelzorgers tot op heden (nog) niet erkend als volwaardige partij in de Friese zorgverlening.

 
Mantelzorg beleid.
De toenemende inzet aan mantelzorgers in Fryslân vraagt om een provinciaal beleid. Een beleid dat mantelzorgers ondersteunt in de vaak moeilijke zorgtaken die zij dagelijks uitvoeren. Maar ook een gericht beleid  dat gericht is op het verstrekken van informatie waardoor mantelzorgers  hun zorgtaken op een verantwoorde wijze uit kunnen voeren.
De OSiF pleit daarom :
  • voor een provinciaal seniorenbeleid waarin ook de mantelzorg een plaats krijgt met een daarbij behorend provinciaal subsidie beleid.
  • voor het integraal in bedden van projecten op het terrein van de mantelzorg bij de Friese koepels van de lokale seniorenverenigingen. voor het instellen van een provinciaal platvorm mantelzorg (in navolging van andere provincies) .
  • Vanuit het platvorm ontvangen mantelzorgers informatie en ondersteuning. De praktijk van nu is dat mantelzorgers bij vragen en ondersteuning van het kastje naar de muur worden gestuurd.
  • voor het onderbrengen van het platvorm mantelzorg en het provinciaal informatiepunt mantelzorg, adviseert de OSiF dit onder te brengen bij Zorgbelang Fryslân.
 
    
Vorige bericht Terug Volgend bericht