NAW BESTUREN OSiF SENIORENVERENIGINGEN                                                     Verenigingen OSiF januari 023
 

 

 
   
 

 

 

 

 

 
Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf OSO

Voorzitter  René Schulkes
Lijnakker 12
8431 PK  Oosterwolde
0516-512382
r.schulkes@kpnplanet.nl

Website: os-ooststellingwerf.nl 

Secretaris  Janny Punter-de Vries
Breikom 1
8431 BM  Oosterwolde
0516-512600
info@os-ooststellingwerf
Penningm  Cobie van Zoelen
Ceresstraat 7
8423 SC  Makkinga
0516-441111
zoelen@ziggo.nl
 
OnafhankelijkeSeniorenvereniging Smallingerland O.S.S.
Voorzitter  Manna Breider
Stelpwyk 103
9202 BG  Drachten
0512-354850
ossbestuur@gmail.com
Secretaris Vacant
Penningm.  Carl Dreis
cdreis@live.nl
 
Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging O.N.S.
Voorzitter  Marjan Middelkoop
Jan Piebengastrjitte 45
8802 CR Franeker
06.53588472
marrieparrie@hotmail.com
Secretaris  Sjoerdtje de Vries 
De Tolve 17
 
9944 NP
Bitgum
058-2531908
detolve17@hotmail.com
Penningm.  Tseard Oosterhof
Hearewei 84
9035 ES  Dronrijp
tseard23@live.nl
Durk Fopma
058-2531928
durkhiskefopma@ziggo.nl
 
   
Senioren Vereniging Leeuwarderadeel SVL

Voorzitter  Germ de Jong
D. v. Goirlestjtitte 6
9056 PR  Koarnjum
06-51401225
germdejong3@gmail.com

Secretaris  Vacant
 

 
 
   
Algemene Seniorenvereniging Ferwerderadiel ASF
Voorzitter  Roel Ruben
Hendrik Kroesstrjitte
19
9171 MJ  Blije
06-28124828
r.ruben@upcmail.nl
Secretaris  Vacant
Penningm  Rinske v.d. Ploeg
r.ploeg11@chello.nl
 
Algemene Bond van Ouderen SüdWestFryslân ABvOSWF
Voorzitter  Frans de Bruin
Prins Hendrikkade 38
8601 CB  Sneek
0515-416730
albondouderenswf@gmail.com

 Arjen Kuiper, penningmeester

Email: arjenkuiper@home.nl 

 
   
Vlielands Eerste Senioren Vereniging VESV

Voorzitter Heleen Rommens
Dorpsstraat 56
8899 AJ  Vlieland
06-15580244
heleen.rommens@gmail.com

Penningm. Ineke Weber
0562-850501

Secretaris Eleonora Koster - Weiland
De Valamingiweg 25
8899 AV Vlieland
0562-850260