NAW BESTUREN OSiF SENIORENVERENIGINGEN                                                     Verenigingen OSiF april 2022
Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging LOS

Voorzitter  Mariet Wit
058-2157805
mar.wit@kpnmail.nl

Website: www.losleeuwarden.nl

Secretaris  Gerard van Steijn
Sassingstins 50
8925 NL  Leeuwarden
058-2668131
secretaris@losleeuwarden.nl
Penningm.  Froukje Bruining
Alma-Tademastraat 37
8921 BT  Leeuwarden
058-2671139
appie-froukje@hetnet.nl of
penningmeester@losleeuwarden.nl
Activiteiten  Willem de Boer
Sweelinckstraat 12
8916 GV  Leeuwarden
058-2124005
w.de.boer@losleeuwarden.nl
Onafhankelijke Seniorenvereniging Wolvega OSW

Voorzitter  Sjoukje Held
Hesselinghstraat 12
8474 CV  Oldeholtpade
0561-617937 
sjoukjeheld@osw-wolvega.nl

Website: osw-wolvega.nl

 

Secretaris Vacant

Penningm Co Bergsma
Wagnerstraat 33
8471 PA  Wolvega
0561-613519
cob@planet.nl

 
Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf OSO

Voorzitter  René Schulkes
Lijnakker 12
8431 PK  Oosterwolde
0516-512382
r.schulkes@kpnplanet.nl

Website: os-ooststellingwerf.nl 

Secretaris  Janny Punter-de Vries
Breikom 1
8431 BM  Oosterwolde
0516-512600
info@os-ooststellingwerf
Penningm  Cobie van Zoelen
Ceresstraat 7
8423 SC  Makkinga
0516-441111
zoelen@ziggo.nl
 
OnafhankelijkeSeniorenvereniging Smallingerland O.S.S.
Voorzitter  Manna Breider
Stelpwyk 103
9202 BG  Drachten
0512-354850
ossbestuur@gmail.com
Secretaris Vacant
Penningm.  Carl Dreis
cdreis@live.nl
 
Onafhankelijke Noordelijke Seniorenvereniging O.N.S.
Voorzitter  Marjan Middelkoop
Jan Piebengastrjitte 45
8802 CR Franeker
06.53588472
marrieparrie@hotmail.com
Secretaris  Sjoerdtje de Vries 
De Tolve 17
 
9944 NP
Bitgum
058-2531908
detolve17@hotmail.com
Penningm.  Tseard Oosterhof
Hearewei 84
9035 ES  Dronrijp
tseard23@live.nl
Durk Fopma
058-2531928
durkhiskefopma@ziggo.nl
Grouster Senioaren Bûn GSB
Voorzitter  J.  Hogewerf
Skûtsje 6
9001 HJ  Grou
9001hj6@hetnet.nl
Secretaris  Tineke Cnossen
Mr. P. Jelles Troelstawei 64
9001 CV  Grou
henc-cnossen@hotmail.com
Senioren Vereniging Leeuwarderadeel SVL

Voorzitter  Germ de Jong
D. v. Goirlestjtitte 6
9056 PR  Koarnjum
06-51401225
germdejong3@gmail.com

Secretaris  Vacant
Onafhankelijke Seniorenvereniging Oldeberkoop en Nijeholtpade OSON
Voorzitter  Geert Kroes
Hoofdweg 293
8475 CC  Nijeholtpade
0516-688346
 
Secretaris  Aukje Vries
Lyclamaweg 4
8421 PV  Oldeberkoop
0516-451617
kees-aukje-vries@hotmail.com
Penningm.Jan Prakken
Hofsteestraat 2
8474 BC  Oldeholtpade
0561-785982
prakkenoldeholtpade@gmail.com
 
Algemene Seniorenvereniging Ferwerderadiel ASF
Voorzitter  Roel Ruben
Hendrik Kroesstrjitte
19
9171 MJ  Blije
06-28124828
r.ruben@upcmail.nl
Secretaris  Vacant
Penningm  Rinske v.d. Ploeg
r.ploeg11@chello.nl
 
Algemene Bond van Ouderen SüdWestFryslân ABvOSWF
Voorzitter  Frans de Bruin
Prins Hendrikkade 38
8601 CB  Sneek
0515-416730
albondouderenswf@gmail.com
Functie onbekend  Arjen Kuiper
Senioren Vereniging Akkrum Nes SVAN
Voozitter  Ankie van der Schuit
F. Kuipersstraat 63
8492 DD  Akkrum
ankie03@live.nl
Secretaris  S. Ponne
0566-652224
svan.akktumnes@gmail.com
Vlielands Eerste Senioren Vereniging VESV

Voorzitter Heleen Rommens
Dorpsstraat 56
8899 AJ  Vlieland
06-15580244
heleen.rommens@gmail.com

Penningm. Ineke Weber
0562-850501

Secretaris Eleonora Koster - Weiland
De Valamingiweg 25
8899 AV Vlieland
0562-850260